Tjenester

Tjenester

Håland Maritim tar på seg en rekke transportoppdrag for entrepenørselskaper, transportselskaper med spesialbiler for tungtransport, kranfirma, og transport av byggevarer for firma og private.

Vi utfører transport av betongpumpebiler, betongbiler for støpeoppdrag ved sjøkanten, kaier, broer m.v., samt heving av havarerte båter, og har vært med på flere oljevernaksjoner.

Fartøyet har vært involvert i mange store byggeprosjekter, av disse kan nevnes, Mo