Tjenester

Tjenester

Håland Maritim tar på seg en rekke transportoppdrag for entrepenørselskaper, transportselskaper med spesialbiler for tungtransport, kranfirma, og transport av byggevarer for firma og private.

Vi utfører transport av betongpumpebiler, betongbiler for støpeoppdrag ved sjøkanten, kaier, broer m.v., samt heving av havarerte båter, og har vært med på flere oljevernaksjoner.

Fartøyet har vært involvert i mange store byggeprosjekter, av disse kan nevnes, Mongstad, Sture, og Kollsnesanlegget. Ilandføringen til Kårstø. Nordhordalandsbrua, Hardangerbrua, diverse kraftverk, og mange veianlegg.

Kontakt oss

Kontaktperson:
Alvar Håland

Telefon:
992 41 947 / 959 08 999

E-post:
haalandmaritim@hotmail.com

Kontaktadresse:
5291 Valestrandsfossen

Send oss en melding