Håland Maritim

Håland Maritim tilbyr transport med fartøyet M/F «OSTERØY», som har en lastekapasitet på 205 tonn, på åpent dekk, som muliggjør transport av store tunge anleggsmaskiner, store konstruksjoner, og spesialtrailere, med stor tung last m.v.

Vi er stasjonert på Osterøy ved Bergen, og opererer for det meste langs kysten fra Tananger til Stadt, og fjordene innenfor.

Om oss

«OSTERØY» er en lekterformet ferge, som kan laste og losse, ved fergekaier, ro-ro-ramper, vanlige kaier, eller som et landgangsfartøy direkte i strand eller fylling. Fartøyet har og kran til hjelp for last/lossing. Ved større løft kan mobilkrane plasseres på dekk for løft.