Tjenester

Håland Maritim tar på seg en rekke transportoppdrag for entrepenørselskaper, transportselskaper med spesialbiler for tungtransport, kranfirma, og transport av byggevarer for firma og private.

Vi utfører transport av betongpumpebiler, betongbiler for støpeoppdrag ved sjøkanten, kaier, broer m.v., samt heving av havarerte båter, og har vært med på flere oljevernaksjoner.

Fartøyet har vært involvert i mange store byggeprosjekter, av disse kan nevnes, Mongstad, Sture, og Kollsnesanlegget. Ilandføringen til Kårstø. Nordhordalandsbrua, Hardangerbrua, diverse kraftverk, og mange veianlegg.

Kontakt oss

Telefon: : 992 41 947
E-post: : haalandmaritim@hotmail.com


Adresse:
5291 Valestrandsfossen

Om oss

«OSTERØY» er en lekterformet ferge, som kan laste og losse, ved fergekaier, ro-ro-ramper, vanlige kaier, eller som et landgangsfartøy direkte i strand eller fylling. Fartøyet har og kran til hjelp for last/lossing. Ved større løft kan mobilkrane plasseres på dekk for løft.