Om «Osterøy»

«OSTERØY» er en lekterformet ferge, som kan laste og losse, ved fergekaier, ro-ro-ramper, vanlige kaier, eller som et landgangsfartøy direkte i strand eller fylling.

Fartøyet har og kran til hjelp for last/lossing. Ved større løft kan mobilkrane plasseres på dekk for løft.

Om oss

«OSTERØY» er en lekterformet ferge, som kan laste og losse, ved fergekaier, ro-ro-ramper, vanlige kaier, eller som et landgangsfartøy direkte i strand eller fylling. Fartøyet har og kran til hjelp for last/lossing. Ved større løft kan mobilkrane plasseres på dekk for løft.